Polityka dotycząca cookies

POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES
Niniejszy dokument określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Stowarzyszenie Miłośników Browaru Okocim z siedzibą w Brzesku.
I.Definicje   
1. Administrator - podmiot prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Stowarzyszenie Miłośników Browaru Okocim z siedzibą w Brzesku, przy ul. Browarnej 14, 32-800 Brzesko, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia  w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000625787, NIP 8691985852, REGON 364885692, adres poczty elektronicznej: sklep@smbokocim.pl będące jednocześnie Usługodawcą Sklepu i Sprzedawcą.   
2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Sklepu.   
3. Cookies Własne - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Sklepu.   
4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.   
5. Sklep - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi sklep internetowy, działający w domenie www.sklepbrowaruokocim.pl.    6.          Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie z dostępem do sieci internetowej za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Sklepu.    7.          Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem Sklepu  i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.  
II.Rodzaje wykorzystywanych Cookies
1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego lub złośliwego oprogramowania. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Sklep indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:         
A. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.         
B. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.  
III.Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
1.Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:      
A. Konfiguracji Sklepu         
a. dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Sklepu;         
b. rozpoznania urządzenia Użytkownika Sklepu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;    c. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;         
d. zapamiętania historii odwiedzonych stron w Sklepie w celu rekomendacji treści;         
e. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.  
B. Uwierzytelniania użytkownika w Sklepie i zapewnienia sesji użytkownika         
a. utrzymania sesji Użytkownika Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;         
b. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Sklepu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;         
c. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.  
C. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych Sklepu         
a. dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Sklepu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;  
D. Zapamiętania lokalizacji użytkownika      
a. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Sklepu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
E. Analiz i badań oraz audytu oglądalności      
a. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych Sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
F. Świadczenia usług reklamowych   
a. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Sklepu reklam usług i produktów firm trzecich;
G. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Sklepu  
2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:      
A. Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Sklepu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:                
a. Youtube.com [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]      
B. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:                
a. Google Analytics [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]                
b. IAI-Shop.com [administrator cookies: IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie]     
C.Zalogowania do Sklepu za pomocą konta w innym serwisie:                
a. Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]            
b. Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]     
D.Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Sklepu za pomocą serwisów społecznościowych:                
a. Instagram.com [administrator cookies: [administrator cookies: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii  
IV.Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
 
1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu. W przypadku usuwania bądź ograniczenia korzystania z plików cookies, korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu może być utrudnione lub niemożliwe.  

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel